Dr. Öğr. Üyesi RAMAZAN TURAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi RAMAZAN TURAN

T: (0282) 250 4925

M rturan@nku.edu.tr

W rturan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İlahiyat Fakültesi
Bölüm:Felsefe ve Din Bilimleri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FELSEFE VE DİN (DR)
Öğrenim Yılları: 2006-2014
Tez: İbn Miskeveyh’in Adalet Anlayışı (2014)
Yüksek Lisans
Üniversite: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2002-2006
Tez: İbn Rüşd´ün Akıl Anlayışı (2006)
Lisans
Üniversite: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İLAHİYAT PR.
Öğrenim Yılları: 1997-2002
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Orta
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI
2015-
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT / İSLAM FELSEFESİ
2015-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
İlahiyat Temel Alanı / Felsefe ve Din Bilimleri
İslam Felsefesi
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TURAN R., İbn Miskeveyh’de Estetiğin Tezâhürleri, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, cilt 21, ss. 1013-1034, 2017.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
2. TURAN R., X VE XI. YÜZYILDA İSLAM FELSEFESİNDE YAPILAN ADÂLET TAKSİMLERİ: FĀRĀBĪ, EBŪ’L-HASAN EL-ĀMİRĪ, İBN MİSKEVEYH VE RĀĠIP EL-İSFEHĀNĪ ÖRNEĞİ, Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 3, ss. 91-115, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
3. TURAN R., Fârâbi Düşüncesinde Adalet: Dağıtıcı ve Düzeltici Adalet Kavramlarının Yansımaları, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 30, ss. 53-71, 2016.
Özgün Makale Index Copernicus, DRJI, Asos Index, Araştırmax, Akademik Dizin, Sobiad Erişim Linki
4. TURAN R., İbn Miskeveyh’de Erdem Kavramı ve Temel Erdemler, JOURNAL OF NAMIK KEMAL UNİVERSİTY FACULTY OF TEOLOGY, cilt 1, ss. 7-35, 2015.
Özgün Makale Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. TURAN R., İslam Felsefesi, Bölüm: İbn Sina ve Takipçileri, Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık, Editör: İsmail Erdoğan Enver Demirpolat, 2017.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. TURAN R., Soul And Mind İn Ibn Miskeveyh’s Thought, Humanities and Social Sciences Conference (24.08.2017-26.08.2017).
Özet bildiri
2. TURAN R., Tehzibü´l Ahlak Geleneğinde "Ahlakî Liderlik" Kavramının Tezahürleri , 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-İnsan ve Toplum Bilimleri (19.05.2016-20.05.2016).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
Ulusal Projeler
1. Etkin Felsefe Atölyesi: Bilgi Yolları, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.06.2017-01.12.2017.